RAPORT BIEŻĄCY 15/2020
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

EBI Raport nr 15/2020
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku (pdf).