RAPORT BIEŻĄCY 15/2024


Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.
Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2024 r. osiągnęła 20,8 mln złotych i jest wyższa o 9 % od sprzedaży w czerwcu 2023 r., która wynosiła 19,0 mln zł.
Sprzedaż w drugim kwartale 2024 r. osiągnęła 63,4 mln złotych i jest wyższa o 3 % w stosunku do sprzedaży w drugim kwartale 2023 r., która wynosiła 61,5 mln zł.
Sprzedaż narastająco po 6 miesiącach 2024 r. osiągnęła 140,4 mln złotych i jest wyższa o 8 % w stosunku do sprzedaży po 6 pierwszych miesiącach 2023 r., która wyniosła 130,5 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=445071&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+czerwiec+2024+r.

ESPI raport nr 15 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2024 r.pdf