RAPORT BIEŻĄCY 16/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc sierpień 2019 r. osiągnęła 10,4 mln złotych, co stanowi 11% wzrostu w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2018 r., która wyniosła 9,3 mln zł.
  2. W sierpniu Spółka wprowadziła około 200 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Hollinger, Terrasana i Jasienica; nowością są ekologiczne olejki eteryczne pod marką Physalis. Pod marką własną Bio Planet wprowadzono do oferty mąkę bananową Bio 200 g oraz truskawki liofilizowane i  maliny pod marką Bio Europa.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  1. Do 14 października 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2019 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 14/2019 Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – opublikowany dnia 14 sierpnia 2019 r.
  2. 15/2019 Raport miesięczny za lipiec 2019 r. – opublikowany dnia 14 sierpnia 2019 r.
2. Raporty ESPI:
Brak


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport 16/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za sierpień 2019 r.