RAPORT BIEŻĄCY 16/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. Pani Barbara Strużyna złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Bio Planet S.A. z dniem 22 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=182915&title=Rezygnacja+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+Bio+Planet+S.A.