RAPORT BIEŻĄCY 16/2023
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Komunikat - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku.

ESPI Raport nr16 2023 lista akcjonariuszy posiadających 5% glosow

ESPI Raport nr16 2023 - załącznik - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21.06.2023r.