RAPORT BIEŻĄCY 17/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet S.A. miesięczny 07.2015 r.