RAPORT BIEŻĄCY 17/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2018 r. osiągnęła 10,5 mln złotych, co stanowi 3% wzrostu w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2017 r., która wyniosła 10,2 mln zł.  Sprzedaż w całym III kwartale 2018 r. wyniosła 28,8 mln zł co stanowi 4% wzrostu w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2017 r., która wyniosła 27,6 mln zł.
  2. We wrześniu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczne soki oraz ocet jabłkowy marki Beutelsbacher. Spółka wprowadziła również kilka produktów pod marką Bio Planet, m.in. dwie nowe jaglanki błyskawiczne.
  3. We wrześniu Spółka wystawiała się na zagranicznych targach Riga Food na Łotwie oraz Riga
    Raw Life & Style w Rumunia w celu poszerzania współpracy z odbiorcami zagranicznymi.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 listopada 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za październik 2018 r
  2. W dniu 14 listopada 2018 r. – opublikowany zostanie raport za III kwartał 2018 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 16/2018 Raport miesięczny za sierpień 2018 r. - opublikowany dnia 14 września 2018 r.

2. Raporty ESPI:
  1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 17/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za wrzesień 2018 r.