RAPORT BIEŻĄCY 17/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2019 r. osiągnęła 12,4 mln złotych, co stanowi 18% wzrostu w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2018 r., która wyniosła 10,5 mln zł. Sprzedaż w całym III kwartale 2019 r. wyniosła 33,9 mln zł co stanowi 18% wzrostu w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2018 r., która wyniosła 28,8 mln zł.
  2. We wrześniu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Lima, Terrasana, Sobbeke; nowością są wprowadzone do oferty ekologiczne jogurty śliwkowo-orzechowe oraz kefiry kremowe mango-wanilia. Pod marką własną Bio Planet wprowadzono do oferty acerolę sproszkowaną bio 100 g, mak niebieski bio 1kg oraz mokę kokosową bio 600 g.
  3. W dniach 4–7 września Bio Planet wzięło udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych 2019, „Riga Food 2019” na Łotwie w celu poszerzania współpracy z odbiorcami zagranicznymi.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  1. Do 14 listopada 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za październik 2019 r.
  2. 14 listopada 2019 opublikowany zostanie raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 16/2019 Raport miesięczny za sierpień 2019 r. – opublikowany dnia 13 września 2019 r.
2. Raporty ESPI:
Brak

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport 17/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za wrzesień 2019 r.