RAPORT BIEŻĄCY 17/2020
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2020 r. osiągnęła 14,1 mln złotych, co stanowi 32% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc czerwiec 2019 r., która wyniosła 10,7 mln zł.
  2. W czerwcu Spółka wprowadziła około 200 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. włoskie oliwy w sprayu marki Vivo Spray oraz 10 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi sól kłodawską oraz soki z cytryn.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  1. Do 14 sierpnia 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2020 r.
  2. 14 sierpnia 2020 r. – raport jednostkowy za I kwartał 2020r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 13/2020 Rozbudowa centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie) - opublikowany dnia 2 czerwca 2020 r.
  2. 14/2020 Raport miesięczny za maj 2020 r. – opublikowany dnia 12 czerwca 2020 r.
  3. 15/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 24 czerwca 2020r.  –  opublikowany dnia 25 czerwca 2020 r.
  4. 16/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. – opublikowany 25 czerwca 2020 r.
2. Raporty ESPI:
  1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 17/2020
Bio Planet Sa raport miesięczny za czerwiec 2020 r.