RAPORT BIEŻĄCY 17/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 roku otrzymał powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki przekazane przez Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 17/2021

Zawiadomienie.pdf