RAPORT BIEŻĄCY 17/2023

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2023 r. osiągnęła19,0 mln złotych i jest wyższa o 34 % w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2022 r., która wynosiła 14,2 mln zł.
Sprzedaż w drugim kwartale 2023 r. osiągnęła 61,5 mln złotych i jest wyższa o 31 % w stosunku do sprzedaży w drugim kwartale 2022 r., która wynosiła 46,9 mln zł.
Sprzedaż narastająco po 6 miesiącach 2023 r. osiągnęła 130,5 mln złotych i jest wyższa o 27 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 6 miesiącach 2022 r., która wynosiła 103,2 mln zł.
Wzrost sprzedaży w 2023 r. wynika przede wszystkim z dużej ilości nowych dostawców i towarów udanie wprowadzonych do oferty Spółki w IV kwartale2022 r. oraz w bieżącym roku, a także z rozwoju sprzedaże w kanale handlu nowoczesnego.


Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=423768&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+czerwiec+2023+rok.

ESPI_raport_nr_17_2023_Informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_za_czerwiec_2023_r.docx