RAPORT BIEŻĄCY 18/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2017 r. osiągnęła 8,2 mln złotych, co stanowi wzrost o 5% względem sprzedaży w lipcu 2016 r., która wynosiła 7,8 mln zł.
2. W lipcu 2017 r. Spółka wprowadziła około 50 nowych produktów do oferty, między innymi ekologiczne mrożonki (pizza i lody) oraz bio sery wegańskie pod marką Vege Filata.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 września 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 15/2017 Raport miesięczny za czerwiec 2017 r. - opublikowany dnia 14 lipca 2017 r.
2. 16/2017 Zawarcie ugody z akcjonariuszem w związku z wniesionym powództwem - opublikowany dnia 26 lipca 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 18/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za lipiec 2017 r.