RAPORT BIEŻĄCY 18/2021
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 25 czerwca 2021 r. w pełni uruchomiła rozbudowane centrum logistyczno-magazynowe przy ul. Fabrycznej 9b, Leszno.

Dzięki wykonanej inwestycji istotnie zwiększyły się możliwości Spółki w zakresie składowania świeżej ekologicznej żywności wymagającej warunków chłodniczych. Umożliwi to Spółce dalszy rozwój i zwiększanie uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Towary chłodnicze (w szczególności świeże owoce i warzywa bio) pozostają od kilku lat jedną z najbardziej dynamicznie rosnących kategorii produktowych w Spółce.

Z uwagi znaczenie inwestycji dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183086&title=Pe%C5%82ne+uruchomienie+rozbudowanego+centrum+logistyczno-magazynowego+Bio+Planet+w+Lesznie+ko%C5%82o+B%C5%82onia+wojew%C3%B3dztwo+mazowieckie.