RAPORT BIEŻĄCY 19/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
 1. Sprzedaż za miesiąc październik 2018 r. osiągnęła 12,3 mln złotych, co stanowi 12% wzrostu w stosunku do sprzedaży w październiku 2017 r., która wyniosła 11,0 mln zł.
 2. W październiku Spółka wprowadziła około 90 nowych produktów do oferty, m.in. mieszanki do olei o wysokiej zawartości Omega wiodącej firmy Bio Planete.
 3. W dniach 12-14 października Spółka uczestniczyła w jedenastej edycji Targów Natura Food i Bee Eco w Łodzi. Dla Spółki targi zakończyły się dużym sukcesem. Przedstawiciele spółki spotkali się z ponad 150 obecnymi klientami oraz odbyli kilkadziesiąt rozmów z potencjalnymi nowymi klientami Spółki.
 4. W październiku Spółka uruchomiła dodatkowe kierunki dostaw do Koszalina, Gliwic i Wrocławia co pozwoli zapewnić klientom w tym regionie częstsze dostawy świeżych produktów ekologicznych.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
 1. Do 14 grudnia 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za listopad 2018 r
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 1. Raporty EBI:
  1. 17/2018 Raport miesięczny za wrzesień 2018 r. - opublikowany dnia 12 października 2018 r.
 2. Raporty ESPI: 
  1. Brak raportów w okresie
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 19/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za październik 2018 r.