RAPORT BIEŻĄCY 19/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 roku otrzymał od:
- Pana Sylwestra Strużyny - Prezesa Zarządu Bio Planet S.A.
- Pani Barbary Strużyny – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Bio Planet S.A.
- Pana Grzegorza Mulika – Wiceprezesa Zarządu Bio Planet S.A.
powiadomienia o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień w załączeniu.

Jednocześnie Spółka informuje, że przekroczenie progu 5.000 euro przez p. Sylwestra Strzyżynę, p. Barbarę Strużynę oraz p. Grzegorza Mulika koniecznego do złożenia powiadomienia o transakcjach na akcjach nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394899&title=Zawiadomienia+os%C3%B3b+zobowi%C4%85zanych
Powiadomienie Barbara Strużyna 2022-04-25
Powiadomienie Grzegorz Mulik 2022-04-25
Powiadomienie Sylwester Strużyna 2022-04-25