RAPORT BIEŻĄCY 2/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 roku:
  1. Barbara Mariola Strużyna – 546.500 głosów, co stanowiło 41,93% na tym ZWZ oraz 19,52% ogólnej liczby głosów,
  2. Grzegorz Ryszard Mulik – 555.500 głosów, co stanowiło 42,62% na tym ZWZ oraz 19,84% ogólnej liczby głosów,
  3. Strużyna Sylwester – 201.500 głosów, co stanowiło 15,46% na tym ZWZ oraz 7,20% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2016
Akcjonariusze 5% ZWZ 9.06.2016