RAPORT BIEŻĄCY 2/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc grudzień 2017 r. osiągnęła 9,9 mln złotych, co stanowi 2% wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2016 r., która wyniosła 9,7 mln zł. Biorąc pod uwagę IV kwartał 2017 r. do 2016 r. wzrost ten wyniósł 6% (32,4 mln zł do 30,5 mln zł), natomiast w skali roku wyniósł 9% (123,3 mln do 113,5 mln zł w 2016 r.).
  2. W grudniu Spółka przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 7. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemów HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.
  3. W grudniu Spółka wprowadziła około 60 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczne przetwory warzywne i zbożowe firmy Kowalewscy.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 lutego 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za styczeń 2018 r.
2. 14 lutego 2018 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2017 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 25/2017 Raport miesięczny za listopad 2017 r. - opublikowany dnia 14 grudnia 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 2/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za grudzień 2017 r.