RAPORT BIEŻĄCY 2/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
 1. Sprzedaż za miesiąc grudzień 2018 r. osiągnęła 10,2 mln złotych, co stanowi 3% wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2017 r., która wyniosła 9,9 mln zł. Biorąc pod uwagę IV kwartał 2018 r. do 2017 r. wzrost ten wyniósł 7% (34,6 mln zł do 32,4 mln zł w 2017 r.), natomiast w skali roku wyniósł 4% (129 mln do 123 mln zł w 2017 r.).
 2. W grudniu Spółka przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 7. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemów HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.
 3. W grudniu Spółka zwiększyła zatrudnienie w Departamencie Jakości o jednego pracownika, odpowiedzialnego głównie za potwierdzenia zgodności towarów oferowanych przez Spółkę z posiadanym przez producenta/dostawcę certyfikatem ekologicznym. Pozwoli to Spółce na upewnieniu się, iż oferowane produkty spełniają najwyższe standardy jakości bio.
 4. W grudniu Spółka wprowadziła około 160 nowych produktów do oferty, m.in. kawy i herbaty pod marką Dary Natury oraz kosmetyki do makijażu pod marką PuroBio. Pod marką Bio Planet Spółka wprowadziła m.in. daktyle w surowej czekoladzie.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 14 lutego 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za styczeń 2019 r.
 2. 14 lutego 2019 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2018 roku.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 20/2018 Raport miesięczny za listopad 2018 r. - opublikowany dnia 14 grudnia 2018 r.

 2. Raporty ESPI:
  1. 5/2018 Zawiadomienie osoby zobowiązane – opublikowany 31 grudnia 2018 r.
  2. 6/2018 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – sprostowanie – opublikowany 31 grudnia 2018 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 2/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za grudzień 2018 r.