RAPORT BIEŻĄCY 2/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 12 lutego 2021 r.

Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2021 roku: 14 maja 2021 r.

Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.

Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2021 roku: 12 listopada 2021 r.

Raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 12 kwietnia 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: §6 ust. 14 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASOOsoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes ZarząduRaport bieżący 2/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=176158&title=Terminy+przekazywania+raport%C3%B3w+okresowych+w+2021+roku