RAPORT BIEŻĄCY 2/2024

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc styczeń 2024 r. osiągnęła 25,1 mln złotych i jest wyższa o 13 % od sprzedaży w styczniu 2023 r., która wynosiła 22,3 mln zł.Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY 2/2024

ESPI raport nr 1 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za styczeń 2024 r.pdf