RAPORT BIEŻĄCY 20/2015
Zarząd Bio Planet S.A., z uwagi na brak załącznika w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r., przesyła raport wraz z dołączonym raportem miesięcznym za sierpień 2015 r.


Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

 
Bio Planet S.A. miesięczny 08.2015 r.