RAPORT BIEŻĄCY 20/2016
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2016 roku, na mocy oświadczenia woli złożonego Spółce przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Odwołany został Robert Więcławski, natomiast do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji powołany został Stanisław Grabowiec.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 20/2016
Życiorys zawodowy osób zarządzających i nadzorujacych - Stanisław Grabowiec