RAPORT BIEŻĄCY 20/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc sierpień 2017 r. osiągnęła 9,2 mln złotych, co stanowi wzrost o 7% względem sprzedaży w sierpniu 2016 r., która wynosiła 8,6 mln zł.
  2. W sierpniu Spółka uruchomiła dodatkowy zakład konfekcjonowania, w którym paczkowane są wszystkie surowce zawierające alergeny, takie jak gluten, orzechy, soja czy sezam. Dzięki temu główny zakład konfekcjonowania Bio Planet stał się wolny od alergenów.
  3. W celu podniesienia standardu obsługi klientów, Spółka zrealizowała inwestycję w postaci zakupu i uruchomienia nowoczesnej linii do mycia skrzynek do transportu towarów do Klientów. Wartość inwestycji wyniosła 73,5 tys. zł.
  4. W sierpniu 2017 r. Spółka wprowadziła około 50 nowych produktów do oferty, między innymi ekologiczne jaglanki Bio Planet oraz polskie pieczywo ekologiczne firmy Piasecki.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 13 października 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 18/2017 Raport miesięczny za lipiec 2017 r. - opublikowany dnia 14 sierpnia 2017 r.
2. 17/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - opublikowany dnia 3 sierpnia 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 20/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za sierpień 2017 r.