RAPORT BIEŻĄCY 20/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc listopad 2018 r. osiągnęła 12,0 mln złotych, co stanowi 5% wzrostu w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2017 r., która wyniosła 11,4 mln zł.
2. W listopadzie Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. batony pod marką Bonvita, kawy pod marką Alternativa oraz czekolady pod marką Rapunzel.
3. W listopadzie Spółka gościła międzynarodowych dziennikarzy zaproszonych przez Targi Biofach. Przedstawiciele Niemiec, Włoch, Belgii, Hiszpanii i innych państw mogli na miejscu zapoznać się z historią firmy oraz bieżącą działalnością Bio Planet.
4. W listopadzie Spółka uruchomiła stronę targi.bioplanet.pl poświęconą Targom Bio Planet, których kolejna edycja została zaplanowana na 23 marca 2019 r. Targi wewnętrzne Bio Planet to impreza skierowana do właścicieli, managerów i pracowników specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną będących odbiorcami Spółki. Wystawcy Targów to czołowi producenci żywności ekologicznej w Polsce i w Europie – dostawcy Bio Planet.
5. W listopadzie Spółka jak członek Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, organizacji zrzeszającej przedstawicieli rynku żywności ekologicznej wspierała kampanię propagującą zrównoważoną produkcję, dystrybucję i konsumpcję żywności ekologicznej JEMY EKO.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 stycznia 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty EBI:
1. 18/2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.. - opublikowany dnia 14 listopada 2018 r.
2. 19/2018 Raport miesięczny za październik 2018 r. - opublikowany dnia 14 listopada 2018 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 20/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za listopad 2018 r.