RAPORT BIEŻĄCY 20/2019
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2019 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc październik 2019 r. osiągnęła rekordowe 14,6 mln złotych, co stanowi 18% wzrostu w stosunku do sprzedaży w październiku 2018 r., która wyniosła 12,3 mln zł.
2. W październiku Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców z którymi współpracujemy od lat m.in. ciasto bananowe z orzechami włoskimi Bio 350 g pod marką Terrasana oraz nowe rodzaje przecierów owocowych pod marką Danival.
3. W miesiącu październiku Firma Bio Planet uczestniczyła w dwóch imprezach targowych. W dniach 11-13 października Bio Expo w Nadarzynie (była to pierwsza edycja tej imprezy targowej), na której pracownicy Bio Planet prowadzili rozmowy handlowe z wieloma kontrahentami (odbiorcami i dostawcami). Na targach Bio Expo Bio Planet po raz pierwszy wystawiło się na dwóch stoiskach targowych. Pierwsze posłużyło do promowania produktów z marek Bio Planet, Biominki, Natumi, Oxfam, Bio Planete oraz Little Miracles, a na drugim Spółka zaprezentowała marki z szerokiej kategorii non-food, m.in. Almacabio, Cattier oraz Neobio. Druga impreza targowa odbyła się tydzień później w Łodzi w dniach 18-20 października i była to XI edycja Targów Natura Food oraz beECO. Także na tych targach pracownicy Spółki przeprowadzili wiele udanych spotkań z kontrahentami. Ponadto produkt Bio Planet – płatki owsiane bezglutenowe bio - uzyskał na targach Natura Food Wyróżnienie w kategorii produkt specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W ocenie Zarządu Bio Planet targi przyczyniają się do poprawiania relacji handlowych z dostawcami i odbiorcami firmy i będą skutkować zwiększaniem przychodów i zyskowności firmy w przyszłości.
4. Oferta produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego – w szczególności produkty dla osób na diecie bezglutenowej - przez cały 2019 r. była stale poszerzana. W październiku Spółka intensywnie pracowała nad zwiększeniem dostępności tych produktów w sklepach będących odbiorami Spółki.
5. W październiku Spółka prowadziła szereg działań w celu zwiększenia liczby produktów przyjaznych dla środowiska z kategorii non-food. Obecnie w ofercie firmy jest już 800 produktów z tej kategorii, ale trwają prace mające na celu szybkie poszerzenie tej oferty.
6. W październiku Spółka uruchomiła dodatkowe dni dostaw na kierunkach: Leszno, Łódź, Gdańsk, Siedlce, Słupsk, Piła, Nowy Sącz oraz Kraków, co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 grudnia 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za listopad 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 17/2019 Raport miesięczny za wrzesień 2019 r. – opublikowany dnia 14 października 2019 r.

2. Raporty ESPI:
Brak

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport 20/2019