RAPORT BIEŻĄCY 20/2020
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc sierpień 2020 r. osiągnęła 14,0 mln złotych, co stanowi 34% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc sierpień 2019 r., która wyniosła 10,4 mln zł.
2. W sierpniu Spółka wprowadziła około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. ekologiczne sosy marki Bio Bandits oraz makarony żytnie pod marką Bio Europa.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 października 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 18/2020 Raport miesięczny za lipiec 2020 r. – opublikowany dnia 14 sierpnia 2020 r.
2. 19/2020 Raport za II kwartał 2020 r. – opublikowany 14 sierpnia 2020 r.

2. Raporty ESPI: Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport bieżący 20/2020
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171052&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+sierpie%C5%84+2020+r.