RAPORT BIEŻĄCY 20/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2022 r. osiągnęła 16,7 mln złotych, co stanowi 9 % spadku w stosunku do sprzedaży w marcu 2021 r., która wyniosła 18,3 mln zł.

Narastająco po 4 pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 72,9 mln zł i jest niższa o 5 % od sprzedaży osiągniętej w 4 pierwszych miesiącach 2021 r., która wynosiła 77,0 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id