RAPORT BIEŻĄCY 20/2023


Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu 12 lipca 2023 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A., że w dniu 12 lipca 2023 r. Akcjonariusz Organic Farma Zdrowia S.A. dokonał zbycia akcji, przez co doszło do zmniejszenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 5 % udziału w kapitale zakładowym i poniżej 5,0 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=424319&title=Zawiadomienie+o+zmianie+struktury+i+posiadania+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w.

ESPI_raport_nr_20_2023_Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow.docx