RAPORT BIEŻĄCY 21/2015
W nawiązaniu do przedstawionego w Dokumencie Informacyjnym z dnia 16 marca 2015 r. ryzyka związanego z możliwością wytoczenia przeciwko Emitentowi powództwa przez mniejszościowego akcjonariusza Bio Planet SA, Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 23.09.2015 r. pełnomocnik Spółki otrzymał pozew mniejszościowego akcjonariusza Bio Planet S.A., którego przedmiotem jest kwestionowanie uchwał Zarządu Emitenta w przedmiocie dematerializacji akcji i ubiegania się o wprowadzenie do ASO NewConnect akcji serii C Bio Planet S.A. Spółka została o tym poinformowana w dniu dzisiejszym, a tym samym w dniu dzisiejszym oficjalnie została poinformowana o złożeniu do sądu ww. pozwu.

Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Emitent ma prawo i zamierza odpowiedzieć na złożony pozew w przepisanym czasie.


Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu