RAPORT BIEŻĄCY 22/2016
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku. Raport za III kwartał 2016 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2016 roku, a nie jak to zostało wskazane w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym dotyczącym harmonogramu raportów okresowych w 2016 roku (raport EBI 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku) w dniu 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 22/2016