RAPORT BIEŻĄCY 22/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2020 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport miesięczny za październik 2020 r.
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173509&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+pa%C5%BAdziernik+2020+r.