RAPORT BIEŻĄCY 22/2023
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc lipiec 2023 r. osiągnęła 16,2 mln złotych i jest wyższa o 28 % w stosunku do sprzedaży w lipcu 2022 r., która wynosiła 12,7 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 7 miesiącach 2023 r. osiągnęła 146,7 mln złotych i jest wyższa o 27 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 7 miesiącach 2022 r., która wynosiła 115,8 mln zł.Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Komunikat - ESPI raport nr 22 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2023 r

Raport - ESPI raport nr22 2023 Informacja o miesiecznych przychodach ze sprzedazy za lipiec 2023r.docx