RAPORT BIEŻĄCY 23/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2015 r.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 23/2015
Bio Planet S.A. miesięczny 10.2015 r.