RAPORT BIEŻĄCY 23/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc maj 2022 r. osiągnęła 16,0 mln złotych, co stanowi 6 % spadku w stosunku do sprzedaży w maju 2021 r., która wyniosła 17,0 mln zł.

Narastająco po 5 pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 89,0 mln zł i jest niższa o 5 % od sprzedaży osiągniętej w 5 pierwszych miesiącach 2021 r., która wynosiła 94,0 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=398324&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+maj+2022+rok.