RAPORT BIEŻĄCY 24/2022
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=399008&title=Tre%C5%9B%C4%87+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+przez+ZWZ+Bio+Planet+S.A.+w+dniu+14+czerwca+2022+roku.
Uchwały podjęte przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku