RAPORT BIEŻĄCY 24/2023

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc sierpień 2023 r. osiągnęła 19,2 mln złotych i jest wyższa o 32 % w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2022 r., która wynosiła 14,5 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 8 miesiącach 2023 r. osiągnęła 165,9 mln złotych i jest wyższa o 27 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 8 miesiącach 2022 r., która wynosiła 130,4 mln zł.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 rok.

ESPI raport nr 24 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 r.docx