RAPORT BIEŻĄCY 25/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc listopada 2017 r. osiągnęła 11,4 mln złotych, co stanowi 5,8% wzrostu w stosunku do sprzedaży w listopada 2016 r., która wyniosła 10,8 mln zł.
  2. W związku z wciąż rosnącą sprzedażą, Spółka w listopadzie 2017 r. zaciągnęła kredyt obrotowy w wysokości 220 tys. EUR.
  3. W listopadzie w Spółce trwały prace nad wdrożeniem kolejnego modułu programu magazynowego, tzw. „systemu skrzynkowego”, który pozwoli lepiej kontrolować pakowanie towarów do skrzynek dla Klientów. System ten będzie optymalizował zużycie skrzynek oraz umożliwi śledzenie ich położenia.
  4. W ramach rozwoju trasy Rzeszów Bio Planet uruchomiło nowy dzień dostaw dla Klientów. Dla Klientów z Przemyśla, Sanoka i Jarosławia oznacza to dostęp nie tylko do tzw. oferty suchej Spółki, ale też łatwiejszy dostęp do oferty świeżej, jak nabiał, mięso, warzywa i owoce.
  5. W listopadzie 2017 r. Spółka wprowadziła około 50 nowych produktów do oferty, poszerzając ofertę dostawców stale współpracujących z Bio Planet.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 stycznia 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2017 r.
2. Do 31 stycznia 2018 r. zostanie opublikowany terminarz przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 24/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Emitenta - opublikowany dnia 29 listopada 2017 r.
2. 23/2017 Raport miesięczny za październik 2017 r. - opublikowany dnia 14 listopada 2017 r.
3. 22/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - opublikowany dnia 3 listopada 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 25/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za listopad 2017 r.