RAPORT BIEŻĄCY 25/2023
Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2023 r. osiągnęła 21,4 mln złotych i jest wyższa o 15 % w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2022 r., która wynosiła 18,5 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 9 miesiącach 2023 r. osiągnęła 187,3 mln złotych i jest wyższa o 26 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 9 miesiącach 2022 r., która wynosiła 148,9 mln zł.

Sprzedaż w III kwartale 2023 r. wyniosła 56,8 mln zł i jest wyższa o 24 % w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2022 r., która wynosiła 45,7 mln zł.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 rok

ESPI raport nr 25 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 r