RAPORT BIEŻĄCY 26/2022
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku.

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=399268&title=Lista+Akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+g%C5%82os%C3%B3w+na+ZWZ+Bio+Planet+S.A.+w+dniu+14+czerwca+2022+roku.