RAPORT BIEŻĄCY 26/2023
Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc październik 2023 r. osiągnęła 23,2 mln złotych i jest wyższa o 39 % w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2022 r., która wynosiła 16,8 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 10 miesiącach 2023 r. osiągnęła 210,5 mln złotych i jest wyższa o 27 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 10 miesiącach 2022 r., która wynosiła 165,6 mln zł.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za październik 2023 rok.

ESPI raport nr 26 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za październik 2023 r.docx