RAPORT BIEŻĄCY 27/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż z dniem 31 października 2021 roku rozwiązana
została umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 16 czerwca 2014 roku z Autoryzowanym
Doradcą Capital One Advisers Sp. z o.o.

Rozwiązanie umowy związane jest z planowanym przejściem Bio Planet S.A. do notowań na rynku
głównym GPW i planowanym zakończeniem notowań na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki nie planuje zawierać nowej umowy na wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:
par 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=187334&title=Rozwi%C4%85zanie+umowy+z+Autoryzowanym+Doradc%C4%85+Capital+One+Advisers+Sp.+z+o.o.