RAPORT BIEŻĄCY 27/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2022 r. osiągnęła 14,2 mln złotych, co stanowi 5 % wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2021 r., która wyniosła 13,5 mln zł.

W drugim kwartale 2022 roku, sprzedaż wyniosła łącznie 46,9 mln zł i była o 4% niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku, w którym sprzedaż wyniosła 48,8 mln zł.

Narastająco po 6 pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 103,1 mln zł i jest niższa o 4 % od sprzedaży osiągniętej w 6 pierwszych miesiącach 2021 r., która wynosiła 107,5 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=400623&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+czerwiec+2022+rok.