RAPORT BIEŻĄCY 27/2023
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc listopad 2023 r. osiągnęła 23,8 mln złotych i jest wyższa o 30 % od sprzedaży w listopadzie 2022 r., która wynosiła 18,2 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 2 miesiącach IV kwartału 2023 r. wynosi 47,0 mln zł i jest wyższa o 34 % od sprzedaży po 2 miesiącach IV kwartału w 2022 r., która wynosiła 35,0 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 11 miesiącach 2023 r. osiągnęła 234,3 mln złotych i jest wyższa o 27 % od sprzedaży po pierwszych 11 miesiącach 2022 r., która wynosiła 183,9 mln zł.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za listopad 2023 rok.

ESPI raport nr 27 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za listopad 2023 r.pdf