RAPORT BIEŻĄCY 29/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc sierpień 2022 r. osiągnęła 14,5 mln złotych, co stanowi 5 % wzrostu w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2021 r., która wyniosła 13,8 mln zł.

Narastająco po pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 130,3 mln zł i jest niższa o 3 % od sprzedaży osiągniętej w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 r., która wynosiła 133,9 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=403745&title