RAPORT BIEŻĄCY 3/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc styczeń 2018 r. osiągnęła 11,7 mln złotych, co stanowi 8% wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczniu 2017 r., która wyniosła 10,9 mln zł.
  2. W styczniu Spółka kupiła działkę przemysłową przylegającą do centrum logistyczno-magazynowego. Celem inwestycji jest powiększenie magazynu oraz budowa zakładu konfekcjonowania.
  3. W styczniu Spółka zaprzestała dostaw do sieci Kaufland, która w 2017 r. odpowiadała za ok. 1% przychodów Spółki. Kaufland zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty bio produkty pod markami własnymi, które zastąpiły produkty dostarczane wcześniej przez Bio Planet.
  4. W styczniu Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczne przekąski pod polską marką OHO Bambuczi.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 marca 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - opublikowany dnia 11 stycznia 2018 r.
2. 2/2018 Raport miesięczny za grudzień 2017 r. - opublikowany dnia 12 stycznia 2018 r.

2. Raporty ESPI:
1. 1/2018 Zakup przez Emitenta nieruchomości  - opublikowany dnia 11 stycznia 2018 r

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 3/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za styczeń 2018 r.