RAPORT BIEŻĄCY 3/2021
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 25 stycznia 2021 r. uruchomiła pierwszą część rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego przy ul. Fabrycznej 9b, Leszno. Natomiast pełne uruchomienie rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego przewidywane jest w II kwartale 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni udzielił Spółce pozwolenia na użytkowanie nowej części budynku biurowo-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Dzięki dzisiaj uruchomionej inwestycji istotnie zwiększyły się możliwości Spółki w zakresie maksymalnej liczby towaru możliwego do złożenia, zweryfikowania i wywiezienia w ciągu 1 dnia roboczego, co umożliwi Spółce dalszy rozwój i dalsze zwiększanie uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RAPORT 3/2021

Uruchomienie pierwszej części rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie). Bio Planet Spółka Akcyjna (PLBIOPL00013)