RAPORT BIEŻĄCY 3/2023

Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki.
Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc styczeń 2023 r. osiągnęła 21,9 mln złotych i jest wyższa o 31% w stosunku do sprzedaży w styczniu 2022 r., która wyniosła 16,7 mln zł.

Wysoki wzrost sprzedaży wynikał z jednej strony z korzystnego układu kalendarza 21 dni robocze w styczniu 2023 r. w stosunku do 19 dni roboczych w styczniu 2022 r.. Z drugiej strony w styczniu 2023 r.
istotne sprzedaże wygenerowały produkty kupione od NaturaVeny oraz Smak Natury, a także uruchomiono sprzedaż do byłych klientów NaturaVeny oraz Smaku Natury.Osoby reprezentujące spółkę:

Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


ESPI_raport_nr_3_2023_Informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_za_styczen_2023_r.docx
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=414221&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+stycze%C5%84+2023+rok