RAPORT BIEŻĄCY 32/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 30 września 2022 r. podpisała aneks do umowy na budowę nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania wraz z zapleczem magazynowym, administracyjnym, laboratoryjnym oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą działek przy ul. Fabrycznej w Lesznie koło Warszawy.

Zgodnie z podpisanym aneksem do 30 listopada 2022 r. nastąpi zakończenie pierwszego etapu inwestycji, tj. osiągnięcie stanu surowego zamkniętego (w tym zakończenie budowy ścian zewnętrznych oraz dachu budynku i zabezpieczenie terenu budowy). Do 30 listopada 2022 r. zostanie zrealizowane około 52 % wartości inwestycji realizowanej przez generalnego wykonawcę firmę Mix Sp. z o.o. w ramach budowy Nowych Zakładów Konfekcjonowania.

Spółka oraz Generalny Wykonawca uzgodnili zawieszenie dalszych prac budowlanych po 30 listopada 2022 r. oraz rozpoczęcie kolejnego etapu budowy w terminie 1 miesiąca po wypracowaniu przez Strony umowy wszystkich rozwiązań technicznych i finansowych niezbędnych do dokończenia budowy w jej drugim etapie.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=405111&title=