RAPORT BIEŻĄCY 33/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", Bio Planet) informuję, iż po dokonaniu częściowego przeglądu opcji strategicznych w dniu 30 września 2022 r. zawarł umowy z firmą Smak Natury Sp. z o.o. – firmą prowadzącą 2 duże specjalistyczne sklepy specjalistyczne handlujące żywnością w Warszawie; jeden sklep internetowy pod marką pyszneeko.pl oraz działalność w zakresie importu i dystrybucji żywności w Polsce. W wyniku zawartych umów:
- do końca 2022 roku nastąpi odkup wybranych elementów majątku przez Bio Planet od Smaku Natury. Będą to między innymi towary handlowe, urządzenia magazynowe oraz bazy danych (m.in. towarów oraz historii obrotów poszczególnymi towarami),
- od dnia 2 stycznia 2023 roku działalność w zakresie importu towarów realizowana dotychczas przez Smak Natury będzie realizowana przez Bio Planet,
- od dnia 2 stycznia 2023 roku działalność w zakresie dystrybucji hurtowej towarów realizowana dotychczas przez Smak Natury realizowana będzie przez Bio Planet,
- od dnia 2 stycznia 2023 r. obsługę kompletacji towarów pod potrzeby sklepy internetowego Smaku Natury, tj. pyszneeko.pl (kompleksowe usługi dropshippingowe) będzie realizować Bio Planet.

Z tytułu zawartych umów Bio Planet spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 roku, co najmniej o 18 mln zł; Spółka pozyska około 40 nowych dostawców oraz około 300 nowych odbiorców i zwiększy swoją ofertę towarową o około 1.000 produktów.
Ostateczna wartość umów jest uzależniona od inwentaryzacji towarów, które będą podlegać zakupowi i zostanie wyznaczona w ostatnich dniach grudnia 2022 r. Bio Planet będzie informować o postępach w realizacji powyższych umów.
Jednocześnie Zarząd Bio Planet informuje, że nie przerywa przeglądu opcji strategicznych i transakcja ze Smakiem Natury nie wyczerpuje w całości możliwych działań konsolidacyjnych w zakresie dystrybucji żywności ekologicznej.
Transakcja ze Smakiem Natury planowana jest do realizacji ze środków własnych Bio Planet.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=