RAPORT BIEŻĄCY 35/2022
Zarząd Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) niniejszym koryguje omyłkę techniczną w  numeracji raportu ESPI z dnia 4 października 2022 r. o tytule Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2022 rok.
Było:
Raport z dnia 4 października 2022 roku o numerze 342/2022
Winno być:
Raport z dnia 4 października 2022 roku o numerze 34/2022

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i zostaje ponownie wykazana poniżej:

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2022 r. osiągnęła 18,5 mln złotych, co stanowi 6 % wzrostu w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2021 r., która wyniosła 17,5 mln zł.

Narastająco po pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 148,8 mln zł i jest niższa o 2 % od sprzedaży osiągniętej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r., która wynosiła 151,4 mln zł.


Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=405398